Silcadur-HTI

10.00€

SILCADUR-HTI – see on kõrge temperatuuritaluvusega immutusvahend, mis koosneb kaltsiumsilikaat plaatide pinnatugevda- jast ja neid siduvast tolmust. Immutusvahend on anorgaaniline lõhnatu vedelik, mida kasutatakse SILCA® 250KM plaadipinna töötlemiseks kaminavoodri sees.

Immutusvahend SILCADUR-HTI ei ole mõeldud kruntimiseks järgmiste töötlusmeetodite juures, milleks on tingimata vaja kasutada SILCACON krunti. SILCADUR-HTI immutusvahend on kasutamiseks valmis toode ning seda tuleks kanda töödeldavale objektile kas pintsli, rulli või pihustiga.

Küsi eksperdi käest nõu:

Tel: +372 6799399
E-post: 12kaminat@12kaminat.ee

Kvaliteetsed Soome soojustsalvestavad ahjud -10%!!